Địa Chỉ Chi Cục Thuế Huyện Núi Thành Quảng Nam

Chi cục Thuế Huyện Núi Thành, thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, chịu trách nhiệm thu thuế và quản lý các khoản thu khác trên địa bàn huyện. Với trụ sở đặt tại Thị Trấn Núi Thành, Chi cục Thuế Huyện Núi Thành cam kết cung cấp dịch vụ thuế chuyên nghiệp và hỗ trợ tận tâm cho người nộp thuế. Đội ngũ cán bộ của Chi cục không chỉ thực hiện các nhiệm vụ thu thuế mà còn chú trọng đến việc tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định về thuế, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Địa chỉ, số điện thoại Chi cục Thuế Núi Thành, Quảng Nam

Khi cần liên hệ với Chi cục Thuế Huyện Núi Thành, Quảng Nam, hãy tham khảo các thông tin dưới đây để biết địa chỉ và số điện thoại liên lạc:

Địa chỉ Chi cục Thuế Huyện Núi Thành

Chi cục Thuế Huyện Núi Thành có trụ sở đặt tại: Thị Trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại Chi cục Thuế Huyện Núi Thành

Nếu cần liên hệ qua điện thoại, bạn có thể gọi đến số: 0235 387 0382.

Danh bạ số điện thoại Chi cục Thuế Huyện Núi Thành

Dưới đây là danh bạ số điện thoại của các bộ phận tại Chi cục Thuế Huyện Núi Thành:

Cơ cấu tổ chức Chi cục Thuế Huyện Núi Thành

Chi cục Thuế Huyện Núi Thành có cơ cấu tổ chức bao gồm các phòng ban và đội ngũ chức năng sau:

 • Phòng Kiểm tra nội bộ
 • Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế
 • Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế
 • Phòng Thanh tra thuế
 • Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ – Dự toán
 • Phòng Kiểm tra thuế
 • Phòng Tổ chức cán bộ
 • Phòng Kê khai và Kế toán thuế
 • Phòng Hành chính – Quản trị – Tài vụ – Ấn chỉ
 • Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân
 • Phòng Tin học

Chi cục Thuế Huyện Núi Thành trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Chi cục Thuế Huyện Núi Thành là một đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Chi cục trưởng Chi cục Thuế Huyện Núi Thành

Chi cục Thuế Huyện Núi Thành được quản lý bởi một Chi cục trưởng, người chịu trách nhiệm chung về hoạt động và quản lý của Chi cục. Chi cục trưởng có nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo và đảm bảo việc thực hiện đúng các chính sách thuế theo quy định của nhà nước.

Quyền hạn và nhiệm vụ Chi cục Thuế Huyện Núi Thành

Chi cục Thuế Huyện Núi Thành có các quyền hạn và nhiệm vụ chính như sau:

Quyền hạn

 1. Thu thuế và các khoản thu khác:

  • Chi cục Thuế Huyện Núi Thành có quyền thu các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.
 2. Kiểm tra và thanh tra thuế:

  • Thực hiện kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế của người nộp thuế, xử lý các vi phạm theo quy định.
 3. Quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế:

  • Quản lý nợ thuế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế đối với các trường hợp nợ đọng thuế kéo dài, đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước.
 4. Xử lý vi phạm:

  • Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, bao gồm phạt hành chính, truy thu thuế và các biện pháp khác theo quy định.

Nhiệm vụ

 1. Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế:

  • Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế hiểu và thực hiện đúng các quy định pháp luật về thuế.
 2. Kê khai và kế toán thuế:

  • Tiếp nhận và xử lý các hồ sơ kê khai thuế, đảm bảo việc ghi nhận và quản lý thông tin thuế chính xác, kịp thời.
 3. Quản lý và theo dõi thuế:

  • Theo dõi, quản lý các khoản thuế và nghĩa vụ tài chính khác của người nộp thuế, đảm bảo các khoản thu được nộp vào ngân sách nhà nước đúng thời hạn.
 4. Kiểm tra và thanh tra:

  • Thực hiện các cuộc kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất để đảm bảo việc chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế.
 5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

  • Tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến chính sách thuế và hành vi của cán bộ thuế.
 6. Phối hợp với các cơ quan liên quan:

  • Phối hợp với các cơ quan chức năng khác trong công tác quản lý thuế, xử lý nợ thuế, chống thất thu và gian lận thuế.
 7. Cập nhật và ứng dụng công nghệ thông tin:

  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, nâng cao hiệu quả công tác thu thuế và hỗ trợ người nộp thuế.
 8. Đào tạo và phát triển nhân lực:

  • Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuế, nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ thuế.

Chi cục Thuế Huyện Núi Thành luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền tài chính công trong sạch, minh bạch và phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Nguồn tin: Tổng hợp từ MXH