Ngân hàng TMCP Đông Á – PGD Chu Lai

Ngân hàng TMCP Đông Á – PGD Chu Lai – Núi Thành Quảng Nam

Địa chỉ: 244A Phạm Văn Đồng- TT Núi Thành – Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3571175

Fax: 0510.3571176