Cửa Hàng ĐTDT Hòa Linh

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: 1012 Phạm Văn Đồng, Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam
  • Điện thoại: 0974 471 980
  • Maps: Click here

Thời gian làm việc: Giờ hành chính (Nên liên hệ trước trước khi đến mua hoặc sửa chữa)

Chuyên: Sửa chữa điện thoại Núi Thành

Từ khóa:

Có thể bạn quan tâm