Cửa Hàng ĐTDT Minh Tuấn

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: 35 Nguyễn Văn Linh – Núi Thành Quảng Nam, Việt Nam
  • Điện thoại: 0905 339 448
  • Maps: Click here

Thời gian làm việc: Giờ hành chính (Nên liên hệ trước trước khi đến mua hoặc sửa chữa)

Chuyên: Sửa chữa điện thoại Núi Thành

Từ khóa:

Có thể bạn quan tâm