Karaoke Dạ Thảo Núi Thành Quảng Nam

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: TT. Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam 52800
  • Điện thoại: 0971367068
  • Maps: Click here

Thời gian làm việc: Toàn thời gian (Nên liên hệ trước trước khi đến để có được phòng vip nhất)

Chuyên: Karaoke Núi Thành Quảng Nam

Có thể bạn quan tâm