Karaoke Sao Băng

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: 49 Quang Trung – Núi Thành Quảng Nam, Việt Nam
  • Điện thoại: 0905391391
  • Maps: Click here

Thời gian làm việc: Toàn thời gian (Nên liên hệ trước trước khi đến để có được phòng vip nhất)

Chuyên: Karaoke Núi Thành Quảng Nam

Có thể bạn quan tâm