Cà Phê Coc – Ken

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: 190 Nguyễn Văn Linh, TT. Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam
  • Điện thoại: 0947554351
  • Maps: Click here

Thời gian làm việc: Toàn thời gian (Nên liên hệ trước trước khi đến để có được bàn vip nhất)

Chuyên: Cafe Núi Thành Quảng Nam

Có thể bạn quan tâm