Cafe Diễm Phúc

  • Post author:
  • Post category:CAFE

Cafe Diễm Phúc – Núi Thành Quảng Nam

cafe diem phuc nui thanh quang nam

cafe diem phuc nui thanh quang nam

Quán Cafe Diễm Phúc – Núi Thành Quảng Nam sẽ có nhạc sống

Địa chỉ  Cafe Diễm Phúc : đường số 4 (khu tái định cư tam quang ) khối 3 thị trấn núi thành.