Cà Phê Lệ Phương

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: 91 Đường Quang Trung, TT. Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam
  • Điện thoại: 02353570854
  • Maps: Click here

Thời gian làm việc: Toàn thời gian (Nên liên hệ trước trước khi đến để có được bàn vip nhất)

Chuyên: Cafe Núi Thành Quảng Nam

Đã đóng cửa

Có thể bạn quan tâm