Cafe Góc Nhỏ

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, TT. Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam
  • Điện thoại:
  • Maps: Click here

Thời gian làm việc: Toàn thời gian (Nên liên hệ trước trước khi đến để có được bàn vip nhất)

Chuyên: Cafe Núi Thành Quảng Nam

Đã đóng cửa

Có thể bạn quan tâm