Bác Sĩ Châu Ngọc Tri

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: 69 Đường Quang Trung, TT. Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam
  • Điện thoại: 0333 809 010
  • Maps: Click here

Thời gian làm việc: Ngoài giờ (Nên liên hệ trước với bác sĩ trước khi đến khám)

Chuyên khoa: Phòng Khám Tai Mũi Họng

Có thể bạn quan tâm