Nha khoa Việt Pháp Núi Thành

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: 368 Phạm Văn Đồng, Khối 2, Núi Thành, Quảng Nam
  • Điện thoại: 0852 636 456
  • Maps: Click here

Thời gian làm việc: Ngoài giờ (Nên liên hệ trước với bác sĩ trước khi đến khám)

Chuyên khoa: Bác sĩ răng-hàm-mặt Núi Thành

Có thể bạn quan tâm