Bác Sĩ Phạm Kiều Mỹ Dương

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: 214 Nguyễn Văn Linh, TT. Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam
  • Điện thoại: 0914 023 709
  • Maps: Click here

Thời gian làm việc: Ngoài giờ (Nên liên hệ trước với bác sĩ trước khi đến khám)

Chuyên khoa: Bác sĩ mắt

Có thể bạn quan tâm