Khách sạn Thanh Lịch

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: 773 Phạm Văn Đồng, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam
  • Điện thoại: 02353570631
  • Maps: Click here

Thời gian làm việc: Dịch vụ 24/24 (Nên liên hệ trước trước khi đến để được phục vụ tốt nhất)

Chuyên mục: Nhà Nghỉ Khách Sạn Núi Thành-Quảng Nam