Nhà Nghỉ Minh Phụng

Nhà Nghỉ Minh Phụng – Núi Thành Quảng Nam

Địa chỉ: 196 Nguyễn Văn Linh, tt Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam

ĐTLH : 0121 672 6304

XEM BẢN ĐỒ :