Nhà Trọ Chu Lai

Nhà Trọ Chu Lai – Núi Thành Quảng Nam

Địa chỉ : Lê Lợi Tam Nghĩa, Núi Thành Quảng Nam, Việt Nam

ĐTLH : +84 98 483 84 54

XEM BẢN ĐỒ :